Waar op letten bij het werven van buitenlandse arbeidskrachten via een interimkantoor?

Waar op letten bij het werven van buitenlandse arbeidskrachten via een interimkantoor?

Wij hebben voor je een aantal handige tips die je hiermee verder kunnen helpen.

Het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten komt steeds meer in opgang. Waarom vraag je zich misschien af.

Buitenlandse arbeidskrachten zijn in tegenstelling tot wat een groot gedeelte van onze bevolking gelooft, meestal echte vakmensen. Hier tegenover staat, dat er in België een groot tekort is aan vakmensen.

Veel Belgische werkgevers weten echter te weinig van het inhuren van Buitenlandse arbeidskrachten om hier gebruik van te maken. Vandaar dat dit nog weinig gedaan wordt.

Het is belangrijk om op te hoogte te zijn van de volgende zaken als je van plan bent buitenlandse arbeidskrachten in te huren via een interimkantoor?

Ben ervan bewust dat als je buitenlandse arbeidskrachten inhuurt of leent, dit personeel onder de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers valt. Zelfs als je via een intermediair buitenlands personeel inhuurt of –leent. Dit betekent dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor het naleven van deze wet en geacht wordt via de wet te handelen.

Nu heb je misschien nog nooit van deze wet gehoord of weet je hier nog te weinig van, dit kan. Daarom hebben wij de vier meest belangrijke punten op een rij gezet, zodat je helemaal op de hoogte bent.

1. Staat het (buitenlandse) uitzendbureau ingeschreven bij de kruispuntbank?

Alle bedrijven die in België zaken doen, behoren ingeschreven te staan bij het handelsregister.

2. Vraag naar de A1-verklaring van de buitenlandse arbeidskracht die je inhuurt?

Wanneer je buitenlands personeel in dienst neemt, (ongeacht via onderaannemers of via uitzendbureaus), vraag altijd naar de specifieke A1-verklaring van dat personeelslid. Dit is een verplichte verklaring om in bezit te hebben als werkgever. Tevens zorgt deze verklaring er ook voor dat het personeelslid in eigen land sociaal verzekerd is.

3. Heeft u een identiteitscontrole uitgevoerd?

Net als bij elke andere werknemer dien je de identiteit van een buitenlandse werknemer te controleren, dit is wettelijk verplicht. Je bent verplicht als werkgever de volgende zaken te kunnen aanleveren van elk personeelslid dat bij je bedrijf werkzaam is:

  • Een kopie van identiteitsbewijs
  • Een geldige visum
  • Een arbeidskaart A, B of C

4. Weet je of de intermediair waarvan je personeel inhuurt in België loonbelasting afdraagt?

Vanaf het moment dat een buitenlandse arbeidskracht begint met werken in België, behoort de werkgever (of de intermediair) direct loonbelasting af te dragen. Zelfs als deze gevestigd zijn in het buitenland. Let op: wanneer dit niet gebeurt heeft dit gevolgen voor jou als werkgever!