Vermijdt schijnzelfstandigheid met onderaannemers

Vermijdt schijnzelfstandigheid met onderaannemers

In de bouw, bewaking, transport en schoonmaak is het heel gewoon om tijdelijk of buitenlands personeel in te huren. Zelfstandigen of interim werknemers én opdrachtgevers moeten daarom goed op schijnzelfstandigheid letten. Er is sprake van schijnzelfstandigheid, als schijnzelfstandigen prestaties verrichten onder het statuut van zelfstandige, maar werken feitelijk in ondergeschikt verband voor een werkgever.

Welke criteria bepalen het statuut zelfstandige of werknemer?

Evenredige verdeling

Heeft de arbeider meerdere opdrachtgevers per jaar, dan is hij zelfstandig. Er moet wel een evenredige verdeling van werk zijn. Als een arbeider voor 80% bij één bedrijf werkt, dan is de schijnzelfstandigheid toch aanwezig.

Arbeidsovereenkomst

De arbeider moet op papier kunnen aantonen zelfstandig te zijn. Werkt hij toch voor maar één opdrachtgever, dan spreekt men van verdoken arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever verzuimt op die manier de werkgeversbijdragen te betalen. De arbeider betaalt om die manier geen sociale bijdragen. Dit valt onder sociale fraude en kan een flinke boete opleveren voor de opdrachtgever én de arbeider.

Gezagsverhouding

Een zelfstandige regelt en organiseert zelf zijn werk. Hij bepaalt zelf hoe hij een opdracht uitvoert. Soms is er sprake van een gezagsverhouding. Het bedrijf zegt hem dan wat hij moet doen. Hij staat daarmee onder het gezag van de opdrachtgever. De arbeider zou dan in loondienst moeten worden genomen.

Zelfstandigheid

Iemand is zelfstandig als hij zijn zelfstandigheid kan bewijzen. Onderstaande vragen kunnen hierbij helpen. Deze dienen positief beantwoord te worden:

  • Neemt de arbeider zelfstandig beslissingen over het uitvoeren van opdrachten?
  • Bepaalt de arbeider zelf de arbeidsuren?
  • Kan de zelfstandige personeel in dienst nemen
  • Werkt hij voor meerdere opdrachtgevers?
  • Vindt er investeringen plaats. (vervoer, gereedschappen)
Delen: