Verloop onder Poolse werknemers neemt toe

Verloop onder Poolse werknemers neemt toe

Veel sectoren die te maken hebben met piekmomenten zetten seizoensarbeiders in om de grote drukte op te vangen. Daarbij valt de keuze vaak op buitenlandse werknemers, zoals Poolse arbeiders. Deze werknemers staan bekend als harde werkers, die in korte tijd veel productie kunnen leveren voor relatief lage loonkosten. De Poolse werknemer is uitgegroeid tot een onmisbare kracht in de productie, vlees, metaal en techniek, logistiek en de agrarische sector.

Maar nu de economie in Oost-Europa sterk groeit, en de arbeidsmarkt daar steeds krapper wordt, is de positie van werknemers sterk verbeterd. Door hogere minimumlonen (een stijging van 40%) in het thuisland wordt het minder aantrekkelijk om in ons land te werken. Bovendien worden er steeds vaker vaste contracten verleend, dat de werknemers een inkomenszekerheid biedt die ze eerder niet kenden.

Steeds meer werkkrachten keren dan ook terug naar het land van herkomst. Dat levert een probleem op voor werkgevers, want het werk moet wel gedaan worden. Waren vroeger scholieren en studenten maar wat graag bereid om in de vakanties de handen uit de mouwen te steken om wat bij te verdienen, tegenwoordig laten ze zich nog maar zelden zien. Zij krijgen steeds meer kansen, waarbij ze minder hard hoeven te werken en meer verdienen.

Voor bedrijven wordt het moeilijker om personeel te vinden, waardoor werk blijft liggen. Vooral in de bouw, waar een nijpend tekort is aan gekwalificeerde vakmensen, levert dit problemen op.

Verhoging lonen onvoldoende om het tij te keren

Om de uitstroom van Oost-Europese arbeiders een halt toe te roepen bieden veel werkgevers hogere lonen dan in het verleden. Het loon van buitenlandse werknemers steeg gemiddeld met 6%, fors meer dan de 0,5% die de lonen gemiddeld stegen.

Helaas blijkt een hoger loon onvoldoende te zijn om werknemers te binden. Nu de arbeidskrachten in eigen land ook meer kunnen verdienen én meer zekerheid krijgen, keren steeds meer mensen de onzekerheid in ons land de rug toe. De Polen zijn het jobhoppen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat zat. Ook merken steeds meer werkgevers dat hun werknemers geen genoegen meer nemen met gedeelde slaapplaatsen.

De blik oostwaarts

Omdat steeds meer Oost-Europese werknemers vertrekken gaan werkgevers op zoek naar oplossingen. Enerzijds verbeteren ze de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de huisvesting. Maar werkgevers kijken ook steeds verder naar het Oosten. Hoewel het ook Roemenië economisch voor de wind gaat, ligt het land nog mijlenver achter op Polen. Ook in de Oekraïne worden steeds meer arbeidskrachten geworven.

Betere omstandigheden

In een eerdere blog schreven we al dat er steeds meer aandacht is voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Om het personeel dat bereid is hier te komen werken te behouden worden bedrijven hierin steeds creatiever. Sommige ondernemers bouwen zelfs speciaal appartementencomplexen om de arbeidsmigranten te huisvesten. Anderen ontwikkelen zich tegen wil en dank tot huisbaas; zij kopen woningen op die ze verhuren aan hun werknemers.

De tijd dat buitenlandse werknemers, na een werkdag van 12 uur, konden worden ondergebracht in een tochtige schuur ligt achter ons. We zullen meer moeten bieden, als we deze onmisbare arbeidskrachten willen behouden. Dat kost misschien wat meer, maar uiteindelijk is dat een goede zaak.