Tijdelijk personeel inhuren, hoe gaat dat in z’n werk?

Tijdelijk personeel inhuren, hoe gaat dat in z’n werk?

Je hebt besloten dat je tijdelijk personeel wilt inhuren. Bijvoorbeeld om deze in te zetten in drukke maanden of seizoenen. Maar in het inschakelen van tijdelijk personeel gaat natuurlijk niet via normale vacatures. Meestal huur je een uitzend- of detacheringsbureau of een intermediair in. Deze helpt jou bij het zoeken naar geschikte werknemers.

Wat je zelf vooral moet doen, is zorgen dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent tijdelijke krachten. Door dit stappenplan te volgen weet je zeker dat je niets vergeet.

1. Controleer en kopieer een identiteitsbewijs

Om te beginnen moet je controleren of het identiteitsbewijs van een tijdelijke kracht (meestal een paspoort) overeenkomt met de persoon zelf. Ook moet het bewijs natuurlijk echt zijn. Je maakt een kopie van dit bewijs en moet (!) dit tot zeven jaar na de inhuurperiode bewaren in je administratie.

2. Controleer de werkvergunning

Wanneer je iemand wilt inhuren die niet in de EER (Europese Economische Ruimte), Zwitserland, Roemenië of Bulgarije woonachtig is, dan is het belangrijk dat er een werkvergunning is en deze wordt gecontroleerd. Heb je namelijk iemand in dienst buiten die landen en zonder vergunning, dan hangt er een boete van minimum 8.000 euro boven je hoofd. Vaak regelt het interimkantoor de vergunning voor jou.

3. Voorkom aansprakelijkheid op loonheffingen

Het interimkantoor betaalt aan de Belastingdienst loonheffingen en omzetbelasting. In sommige gevallen kunnen ze echter jou ervoor aansprakelijk houden. Door een zogenaamde g-rekening af te laten sluiten door de uitlener, kan je deze problemen voor zijn en voorkomen.

4. Verzekeringsverklaring

Het is handig om bij het interimkantoor na te vragen of je buitenlandse werknemers verzekerd zijn. Hij kan dit doen door een E101/A1-verklaring aan te vragen. Het kan namelijk zo zijn dat een buitenlandse kracht sociaal verzekerd is in het buitenland, dan hoef je geen sociale premies voor hen af te dragen.

5. Goede arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden zijn een must

Ook ingehuurde buitenlandse krachten hebben recht op een veilige, gezonde en prettige werkplek. In de welzijnswet staat precies waar de werkplek aan moet voldoen, je kan ook informeren bij de arbeidsinspectie of de brancheorganisatie. Hieronder vallen ook werk- en rusttijden. In de Arbeidstijdenwet staat precies hoeveel iemand mag werken en hoeveel recht ze hebben op pauze.

6. Betaal het minimumloon

Het spreekt misschien voor zich, maar ook buitenlandse, tijdelijke krachten hebben recht op het Belgische minimumloon. Ook al hoor je vaak dat buitenlandse werknemers goedkoop zijn, ze krijgen net als Belgen minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag.