Hoe gaat Costaff om met de nieuwe privacywetgeving?

Hoe gaat Costaff om met de nieuwe privacywetgeving?

Vanaf 25 mei ging de nieuwe privacywetgeving van kracht. Lisa van Horren legt uit wat er veranderd wordt voor Costaff. 

In Belgie is de nieuwe privacywetgeving beter bekend onder de naam GDPR, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat een natuurlijke persoon meer rechten krijgt en organisaties meer plichten hebben om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Costaff verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens en daarom wordt door de nieuwe privacywetgeving alle interne processen nog eens scherp tegen het licht gehouden. Lisa van Horren legt uit wat er veranderd wordt: "Eigenlijk niet zoveel. Het grootste gedeelte van de regelgeving was namelijk al van kracht onder de wet persoonsgegevens. Nu hebben mensen het recht om te weten wat er met hun gegevens gebeurt en dat er op een veilige, verantwoordelijke manier mee wordt omgegaan."

De beveiliging van de gegevens zijn onder de loep genomen en aangescherpt waar nodig. Met het gebruik maken van de ERP en Payroll systeem hebben we een extra laag decryption en toegangsmechanisme aangeschaft.