Detachering van buitenlandse arbeiders in België: De A1 verklaring

Detachering van buitenlandse arbeiders in België: De A1 verklaring

Buitenlandse werknemers zijn goed gemotiveerde krachten die hard werken. Geen wonder dat het populair is om buitenlandse arbeiders in te zetten, vooral voor het opvangen van de grote pieken. Toch schrikken bedrijven soms terug voor het inschakelen van medewerkers uit andere landen, vooral omdat er een aantal specifieke regels gelden. Detachering van arbeiders maakt het opdrachtgevers een stuk makkelijker, maar ook dan zijn er zaken die je aandacht vragen.

Sociale verzekeringen bij detachering van buitenlandse arbeiders

Vooral de regelgeving rondom sociale verzekeringen is anders bij de detachering van buitenlandse arbeiders. Buitenlandse werknemers zijn in België vrijgesteld van de socialezekerheidsbijdragen. Deze regel is in het leven geroepen om te voorkomen dat er in twee landen betaald moet worden voor dezelfde werknemer.

Het is echter niet de bedoeling dat werknemers zonder sociale zekerheidsrechten aan het werk gaan. Dat is slecht voor hen zelf, maar zou ook een verstorende werking kunnen hebben op de arbeidsmarkt. Immers: een onverzekerde medewerker is goedkoper dan een verzekerde. Daarom heeft de EU bepaald dat de socialezekerheidsbijdragen in het land van herkomst afgedragen moeten worden. Dit geldt niet alleen bij de detachering van arbeiders, maar ook wanneer je zelfstandige beroepsprofessionals uit een ander land inzet.

De A1 verklaring: een bewijs van betaling

De A1 verklaring (officieel: document A1) is een officieel Europees document. Met de A1 verklaring toon je dat de socialezekerheidsbijdragen van de werknemer netjes worden betaald. De A1 verklaring is verplicht voor alle buitenlandse medewerkers (ook zelfstandigen).

Wanneer een buitenlandse organisatie medewerkers naar België uitzendt, moet de uitzendende organisatie een verbindingspersoon aanduiden. Deze verbindingspersoon dient bij RSZ een detacheringsmelding "Limosa" in. Bij deze aanmelding moet het A1-formulier worden aangevraagd.