Aandachtspunten bij detachering van personeel naar België

Aandachtspunten bij detachering van personeel naar België

Dankzij het vrije verkeer van personen en goederen kunnen bedrijven in principe in heel Europa aan het werk. Dat biedt kansen voor ondernemers, die hun blik over de grens kunnen richten.

Het kan dus zomaar zijn dat je personeel naar België stuurt om daar werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever. Bij deze detachering van werknemers naar België blijft de werkgever en dus de eindverantwoordelijke als het gaat om zaken als loonbetaling en de afdracht van premies.

Detachering heeft voor- en nadelen. Voor de werknemer is het een kans om nieuwe ervaringen op te doen. Hierdoor kan de professionele en persoonlijke groei van je gedetacheerde personeel een boost krijgen.

Voor werkgevers biedt detachering de mogelijkheid om hun mensen zo productief mogelijk in te zetten. Er zit echter ook een keerzijde aan detachering. Doordat hun personeel langdurig in een andere organisatie werkt, bestaat het risico dat de band van hun personeel met hun organisatie kan verwateren, terwijl de werknemer ook in de gastorganisatie een vreemde eend in de bijt blijft. Bovendien kan het lastig zijn dat de werknemer met meerdere managers moet afstemmen.

Verplichtingen bij detachering van personeel naar België

Als je personeel detacheert naar België geldt een meldplicht. Het is aan de detacherende werkgever om deze melding te doen via het Limosa-netwerk. Om hier een account te maken is een BTW-nummer verplicht. In de melding moet je aangeven waar de werknemer gaat werken ,wie de klant is, wat de periode van tewerkstelling is. Ook het rooster en identiteit van de werknemer moeten worden ingevoerd.

Tijdens de detachering moet uiteraard worden voldaan aan de sociaalrechtelijke regels zoals deze in België gelden. Dit moet bewezen kunnen worden door het overleggen van document A1, dat aantoont dat sociale bijdragen netjes zijn betaald.

Is aan deze vereisten voldaan? Dan kan je medewerker met een gerust hart aan de slag voor je Belgische opdrachtgever.